Smernice za merjenje kakovosti življenja

OECD je razvil smernice za merjenje kakovosti življenja, ki prvič vzpostavljajo izčrpen okvir za mednarodno primerljive podatke o tej temi. Smernice vsebujejo nasvete za zbiranje podatkov in uporabo ukrepov za merjenje kakovosti posameznikovega življenja in bodo služile raziskovalcem in statistikom za izboljšanje meritev o tem, kako posamezniki ocenjujejo in doživljajo svoje življenje.

Smernice so bile izdelane v okviru OECD-jeve spodbude za boljše življenje. OECD ocenjuje, da je subjektivna ocena položaja posameznika zelo pomemben podatek o počutju posameznikov, je pa treba za oceno zadovoljstva meriti tudi druge, bolj objektivno preverljive vidike. Indeks boljšega življenja nudi širšo sliko, saj meri napredek družbe na različnih področjih – delovno mesto, zdravje, stanovanjska problematika, družbeno angažiranost, subjektivni občutek kakovosti življenja. Zadnji vključuje tri elemente: oceno življenja, ki se nanaša na oceno posameznikovnega življenja na splošno oziroma posameznega področja, posameznikova čustva in emocionalno stanje ter občutek pomena oziroma namena posameznikovega življenja.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.