Razvojna pomoč

Razvojna pomoč se je po znižanju za 2% v letu 2011 znižala za dodatnih 4% v letu 2012. Finančna kriza v evro območju je v nekaterih državah pomenila tudi reze v njihove proračune, kar pa ima neposreden vpliv tudi na sredstva, namenjena za razvojno pomoč. Poleg tega je opaziti premik v dodeljevanju pomoči od najrevnejših držav k državam s srednjimi dohodki.

Majhen napredek v višini pomoči je pričakovati v letu 2013. V letu 2012 so članice Odbora za razvojno podporo (DAC) pri OECD zagotovile 125,6 milijard USD razvojne podpore. Največji donatorji so ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in Japonska, najbolj je podpora padla v Španiji, Italiji, Grčiji in na Portugalskem, torej državah, ki jih je evrska kriza najbolj prizadela. Slovenija je svojo podporo zmanjšala za 2,4%.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.