Financiranje malih podjetij

Glede na novo OECD poročilo »Financing SMEs and Enterpreneurs 2013: An OECD Scoreboard« dostopnost financiranja ostaja ključen izziv za mala in srednja podjetja, kakor tudi velika ovira za okrevanje v večini držav. Mala podjetja so bila v letu 2011 na splošno podvržena višjim obrestnim meram kot v obdobju 2009-2010.

Pogoji za pridobitev kredita ostajajo težji za mala podjetja v primerjavi z večjimi, poleg tega se soočajo s krajšimi odplačilnimi roki in večjimi zahtevami za zavarovanje. Poročilo dodaja, da je možno, da bo evropska dolžniška kriza povzročila nadaljnje krčenje kreditiranja s strani bank v letih 2012-2013, z naraščajočimi omejitvami za mala podjetja. Za slednja tako ostaja podjetniško okolje tvegano, stopnja bankrotov je v večini držav visoka. Po OECD so mala podjetja in podjetniki bistveni za odkrivanje novih poti za trajnostno in vključujočo rast, zahvaljujoč njihovi vlogi v razvoju in inovacijah ter zagotavljanju zaposlenosti. Vendar pa lahko to vlogo izpolnijo le, če so jim zagotovljena potrebna sredstva za zagon in rast podjeta. Poročilo vsebuje detajlne podatke o finančnih pogojih za mala podjetja v 25 državah članican, vključno s Slovenijo (dostopno na spletni strani www.oecd.org/cfe/smes).

SKUP - skupnost privatnih zavodov.