Indeks boljšega življenja

OECD je objavil rezultate verzije 3.0 indeksa boljšega življenja, spletna interaktivne aplikacije, ki posameznikom omogoča kreiranje svojega indeksa glede na njihove prioritete na 11 področjih, ki jih je OECD identificirala kot bistvena za blaginjo posameznika.

Generalni sekretar OECD, Angel Gurria, je poudaril, da indeks bolje ponazarja posameznikove potrebe in tisto, kar jim je resnično pomembno v življenju kot številke BDP. Od začetka njegove uprabe leta 2011 je spletno aplikacijo uporabilo več kot 24.000 uporabnikov, njihove ugotovitve pa doprinašajo k oblikovanjem takšnih politik, ki se osredotočajo na boljše življenje. Najpomembnejše ugotovitve indeksa so:

- posameznikom je bolj pomembno zadovoljstvo v življenju, zdravje in izobrazba kot njihove materialne potrebe, čeprav se prioritete razlikujejo po posameznih svetovnh regijah, npr. uporabniki iz Afrike in Latinske Amerike dajejo večji poudarek materialnim pogojem kot uporabniki v Severni Ameriki;

- ženske in moški enako ocenjujejo večino pomembnih vidikov blaginje, vendar moški večjo pozornost namenjajo dohodku, manj pa skupnosti, zdravju in usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;

- prioritete se razlikujejo tudi med starostnimi skupinami. Pomen zdravja in družbenega prispevka se povečuje s starostjo, medtem ko je mladim bolj pomembno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Izobrazba je pomemben dejavnik ne glede na starost.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.