Globalno gospodarstvo na splošno napreduje, vendar je tempo okrevanja različen

Glede na zadnji pregled gospodarstva (»Economic Outlook«) gospodarstvo na globalni ravni napreduje, vednar razlike med državami in regijami odsevajo neenak tempo držav pri izhodu iz gospodarske krize. Zgodovinsko gledano je največji izziv za vlade posameznih držav visoka stopnja brezposelnosti.

Svetovni BDP naj bi se zvišal za 3,1% v tem letu in do 4% leta 2014, pri čemer je razlika med državami članicami OECD (do 2,3% v letu 2014) in nečlanicami, pri katerih naj bi BDP narasel za 6,2%. V evro območju ostajajo največja tveganja škodljivi vplivi med prenizko kapitaliziranimi bankami, javnimi financami in gospodarstvom. Ostaja bojazen, da bodo potencialne stopnje rasti še nižje kot kažejo trenutne ocene. V skladu z ekonomskim pregledom se morajo vladne politike osredotočiti na spodbujanje rasti, zdržnost javnih financ, izvajanje strukturnh reform, ki bodo spodbudile investicije in ustvarile nova delovna mesta. OECD opozarja države na takošnje ukrepanje predvsem za znižanje stopnje brezposelnosti, ki je v velikem številu držav narasla do nevarne stopnje. V nekaterih državah OECD sicer nova delovna mesta nastajajo, medtem ko se v evru območju nadaljuje povečevanje brezposelnosti, ki naj bi se v tem območju ustavila šele leta 2014 na stopnji 12%.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.