Kako lahko država pomaga ljudem zmanjšati njihov okoljski odtis?

Vlade po vsem svetu spodbujajo posameznike, da v svoje vsakodnevno življenje vnesejo dejavnik okolja. Ali je to dejansko prava pot, je OECD preverila v poročilu »Greening Household Behaviour«, ki se osredotoča na pet ključnih področij, na katerih gospodinjstva puščajo učinke na okolje – energija, voda, transport, hrana in odpadki.

Poročilo raziskuje preko 12.000 gospodinjstev v 11 državah. Ena od ugotovitev je, da je plačilo ključen dejavnik sprememb. Če posamenik oz. gospodinjstvo plača po porabi, raziskava kaže, da se na ta način ustvari 20-30% manj odpadkov, poraba voda pa je veliko bolj učinkovita. Raziskava nadalje ugotavlja, da so posamezniki pripravljeni za čistejšo energijo tudi dodatno plačati (več kot 75% vprašanih je pripravljenih plačati 20% več). Nekatera gospodinjstva so spremenila tudi prehranjevalne navade. V zadnjih nekaj letih se je povečala poraba ekološko pridelanega sadja in zelenjave od 12% v Izraelu do 35% v Švici. Največji izziv ostaja vpliv na spreminjanje obstoječih praks, za kar so pomembne boljše in zaupanja vredne informacije. Npr. 83% Dancev zaupa novim EU oznakam eko živil, medtem ko je na Švedskem ta delež samo 47%. Raziskava navaja številne primere, v katerih zagotavljanje ustreznih storitev spremeni vzorce ravnanja: dober javni prevoz je najpomembnejši dejavnik, da ljudje vozijo manj, bližina kontejnerjev za recikliranje odpadkov zniža količino smeti in zviša ločevanje odpadkov; ljudje, zadovoljni s kvaliteto vode v pipi, kupujejo manj ustekleničene vode.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.