Usposobljenost odraslih

Z OECD raziskavo o usposobljenosti odraslih je bilo ugotovljeno, da je za nižje kvalificirane odrasle bolj verjetno, da so nezaposleni, slabega zdravja in zaslužijo veliko manj. Države z večjo neenakostjo v strokovni usposobljenosti imajo tudi večje razlike v dohodkih.

Raziskava je zajela delavce v starosti od 28 do 65 leta v 24 državah in je merila, kako se pismene in numerične sposobnosti ter sposobnosti reševanja problemov uporabljajo pri delu. Raziskava jasno kaže, kako razvijanje in uporaba spretnosti izboljšajo zaposlitvene možnosti in kakovost življenja, prispevajo pa tudi k gospodarski rasti. Vsakdo lahko z učinkovitim izobraževalnim sistemom in vseživljenjskim učenjem razvije vse svoje potenciale, koristi pa so dokazano obojestranske – za posameznika, kakor tudi za družbo in gospodarstvo. Raziskava je pokazala, da je dobra osnovna izobrazba predpogoj za uspeh v odrasli dobi, vendar morajo države to kombinirati s fleksibilnim učenjem, usmerjenim v pridobivanje spretnosti celo življenje, posebej za odrasle v delovnih letih.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.