Izvajanje Programa EXIT

ScreenHunter 15 Apr. 08 12.12

               ScreenHunter 17 Apr. 08 12.35 

Program je namenjen podpori in pomoči uporabnicam in mamicam v materinskih domovih in varnih hišah pri iskanju možnosti za vključitev in zaposlitev v družbenem podjetništvu.

Program v letih 2014 in 2015 ob sofinanciranju iz EEA sredstev izvaja SKUP – skupnost privatnih zavodov skupaj s partnerji Sklad05 – ustanova za družbene naložbe in CFI – Citizens Foundation of Iceland. V programu že sodeluje 14 materinskih domov in varnih hiš (stanje december 2014).

 

Uporabnice se lahko vključite v program tako, da nam pošljete izpolnjen obrazec za vključitev uporabnic v program EXIT, lahko pa v programu sodelujete tudi preko e-EXIT aplikacije, ki je namenjena reševanju vaših težav in medsebojni podpori med uporabnicami.

 

Vključitev v program EXIT:

1. Obrazec za vključitev uporabnic v program EXIT (obrazec 5a)

2. Obrazec za vključitev izvajalcev SVP v program EXIT (obrazec 3)

3. e-EXIT Aplikacija

4. Akcija "Moj predlog šteje" - 1. sklop (1.12.2014 - 28.2.2015)

SKUP - skupnost privatnih zavodov.