e-EXIT - Akcija "Moj predlog šteje"

V okviru programa EXIT smo pripravili spletno aplikacijo e-EXIT, ki je namenjena zbiranju predlogov uporabnic, izvajalcev socialno varstvenih storitev (MD/VH) in drugih zainteresiranihza razvoj ali izvajanje različnih ukrepov in politik, ki bi prispevale k izboljšanju položaja uporabnic ter programov MD/VH.

Aplikacija e-EXIT je rezultat skupnega sodelovanja Citizens Foundation Iceland - CFI ter SKUPa.

Aplikacija e-EXIT je dostopna na https://exit.yrpri.org/. Na njej smo že začeli objavljati predloge uporabnic in MD/VH, ki smo jih zbrali pri dosedanjem izvajanju programa EXIT. Aplikacija bo v prihodnjih tednih tudi v celoti prevedena v slovenski jezik.

Od 1.12.2014 do 30.4.2015 na spletni strani teče tudi prvi sklop akcije »Moj predlog šteje«, v okviru katere lahko uporabnice, predstavnice/ki MD/VH in druge zainteresirane posameznice/ki glasujejo za že objavljene predloge in podajo nove, svoje predloge.

Sodelovanje v programu EXIT ni pogoj za sodelovanje v akciji »Moj predlog šteje«. Sodelovanje v akciji je prostovoljno, zaupno in brezplačno.

V aplikacijo e-EXIT se lahko logirate s svojim Facebook ali Twitter profilom ali elektronsko pošto. Če bi želeli glasovati ali podati svoj predlog pa nimate možnosti vključitve v elektronski obliki nas prosim pokličete ali nam pišete na spodnje naslove.

Glasujete tako, da pri posameznih predlogih kliknete po zelenem polju (glasujete za) ali rdečem polju (glasujete proti). Če želite podati nov predlog izberete »Submit Your Idea« ter vpišete svoj predlog (naziv, obrazložitev).

Za MD/VH, ki bo zagotovila v akciji sodelovanje vsaj 10 oseb in bo v njenem imenu sodelovalo največ oseb med vsemi MD/VH bomo zagotovili nagrado - donacijo v višini 250,00 EUR v obliki namenske donacije na transakcijski račun MD/VH za splošnokoristen namen, ki ga bo MD/VH predlagala (npr. organizacija usposabljanj, nakup opreme, stroški družabnega po-novoletnega dogodka, pokritje stroškov za posamezno uporabnico ipd.).

Zbrani predlogi bodo posredovani tudi pristojnim organom in odločevalcem, ki lahko vplivajo na njihovo realizacijo. O nadaljnjem razvoju predlogov vas bomo obveščali.

Spletna aplikacija e-EXIT bo sicer na voljo trajno, k njeni uporabi pa posebej vabimo vse uporabnice, saj lahko služi tudi kot orodje za medsebojno pomoč in podporo uporabnic.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.