GROZD

ScreenHunter 282 Dec. 04 15.22

Projekt Grozd nevladnih organizacij gorenjske v partnerstvu izvajata SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.

 

S projektom povezujemo gorenjske nevladne organizacije, jim omogočamo izmenjavo znanja ter uresničitev skupnih projektov. Preko uspodabljanj in svetovanj želimo povečati stopnjo usposobljenosti zaposlenih in prostovoljcev, z drugimi aktivnostmi spodbujamo vključevanje v oblikovanje politik in aktivno državljanstvo posameznikov in organizacij ter tako vzpostavljamo prepoznaven glas nevladnih organizacij v regiji. Prizadevali si bomo tudi za bolj plodno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem, gospodarstvom ter mediji.

 

Projekt je namenjen nevladnim organizacijam in posameznikom, ki delujejo v NVO-jih in želijo razvijati potenciale in graditi na inovativnih idejah za razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji.

 

GRODZ spletna stran (v pripravi).

SKUP - skupnost privatnih zavodov.