Izkušnja prostovoljke

V okviru programa EXIT uporabnicam nudimo možnost opravljanja prostovoljskega dela pri izvajanju programov/projektov v naših organizacijah SKUP in Skladu 05 ter pri drugih naših partnerskih organizacijah.

Izkušnja prostovoljke:

"V soboto 21.februarja sem se udeležila mednarodnega dobrodelnega dogodka - Folklornega festivala Maslenica v Ljubljani. 

Prijazne ure druženja v dokaj mrzlem dnevu so bile za delovno ekipo zelo aktivne. Prijetna gospa Julija Mesaric mi je razkazala delovni prostor - INFO-TOČKO, kjer me je čakalo potrebno fotokopirano gradivo in mi predstavila sodelavko Katjo Seražin.

Moja aktivnost je bila posvečena zbiranju oziroma namenitvi dohodnine za splošno korist in sicer za Spletno informacijski portal za rusko-govorečo skupino.

Akcija je potekala od 10.30  do 14. 00 ure na lokaciji INFO TOČKE, ki jo je obiskalo lepo število ljudi  in na prizorišču dogodka, med samimi obiskovalkami in obiskovalci.

Opravljeno delo mi je prineslo notranje zadovoljstvo in upanje, da vendarle obrodi naša skupna pričakovanja. 

Prostovoljski pozdrav, 

Jadranka  Glavač, predsednica Društva varnega zavetja Kočevje"

SKUP - skupnost privatnih zavodov.