Zaključek akcije "Moj predlog šteje"

V okviru akcije »Moj predlog šteje«, ki je potekala do konca meseca aprila, je bila izbrana organizacija, ki je zagotovila največ predlogov na spletni strani e-exit. Društvo varnega zavetja Kočevja bo prejelo donacijo v višini 250,00 EUR v obliki namenske donacije na transakcijski račun MD/VH za splošnokoristen namen, ki ga bo MD/VH predlagala. Čestitamo in se zahvaljujemo vsem sodelujočim v naši akciji!

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.