e-Brez dobička št. 29, 9. oktober 2015

Spoštovane in spoštovani,

v nadaljevanju najdete novice o dejavnostih skupine Brez dobička, ki jo sestavljajo SKUP - Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si), Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe (www.sklad05.si), Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. (www.brezdobicka.si) ter Družba za mediacijo (www.mediacija.si).

Zrno zdravja

Projekt Zrno zdravja v letih 2015/16 izvaja partnerski konzorcij v katerem sodeluje tudi SKUP, so-financira pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na portalu http://zrnozdravja.si lahko poiščete dobre zglede, priporočila, gibalne vaje in številna predavanja strokovnjakov, ankete in  teste psihosocialnih tveganj, s katerim lahko izmerite klimo v vaši organizaciji. Zbrani so številni primeri dobrih praks, ki dokazujejo, da je mogoče za vsak vloženi evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, ustvariti oz. privarčevati vsaj 3 evre zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

Nevladnim organizacijam in socialnim podjetjem omogočamo brezplačno vključitev, pišite nam na info@skup.si. Projekt Zrno zdravja se bo nevladnim organizacijam predstavil tudi na 6. dnevih socialne ekonomije in sicer 22. oktobra 2015 ob 16h na GZS (Dimičeva 13, Ljubljana).

Kamp družbenih inovacij 2015

PRILOŽNOST=Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. Številni turisti in obiskovalci v Ljubljani. Možnost za turizem z učinkom. IZZIV=Rešitve, ki turistom omogočajo financiranje in doniranje za reševanje lokalnih družbenih izzivov.

Kamp poteka v okviru 4. natečaja družbenih inovacij 2015 ter 6. Dnevov socialne ekonomije 2015. Pridruži se od 15. 10. - 17. 10. 2015 na Mladinskem cehu (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana), prijave na www.socialni-inovatorji.si.  

6. Dnevi socialne ekonomije 2015

V okviru 6. DSE, ki jih organizirata ŠENT in SKUP skupaj s partnerji bomo 22/23.10.2015 na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana) govorili tudi o financiranju družbenega podjetništva. Med gosti bodo Nena Dokuzov (MGRT), Ludwig Forrest (TransGivingEurope, Belgija), Goran Jeras (e-banka, Hrvaška) in drugi. Informacije o dnevih na www.dse-si.org.  

Program EXIT

Program EXIT, ki ga izvaja SKUP s partnerji Sklad 05 in CFI-Citizens Foundation of Iceland v letih 2014-2016, je namenjen podpori uporabnicam v varnih hišah in materinskih domovih pri vključitvi in zaposlitvi v družbenem podjetništvu. Več informacij najdete na spletni strani programa.

Skladno s programom EXIT gradimo mrežo ponudnikov družbenega podjetništva, ki bi omogočila trajno vključevanje uporabnic socialno varstvenih programov po celotni Sloveniji in bi jo radi zgradili skupaj z vami. Vabljeni k sodelovanju!

Ena izmed možnosti vključevanja je tudi prostovoljno delo. V oktobru smo v okviru programa EXIT vključili uporabnico materinskega doma Ljubljana v organizacijo podjetniških večerov v DPlac-u. Trenutno iščemo uporabnico za vključitev v prostovoljno delo v medgeneracijskem centru Hiša sreče na Jesenicah.

Program Lekarništvo z učinkom - Impact Pharmacia

V okviru programa želimo omogočiti dostavo zdravil na dom za ranljive skupine (invalidi, starejši itd.), ter druge uporabnike na okolju prijazen način. Zdravila bodo dostavljale uporabnice materinskih domov in varnih hiš z uporabo električnih koles, skuterjev ter na druge okolju prijazne načine. S pomočjo donacije SENG-a iz Nove Gorice smo za izvajanje programa pri BikeLab kupili prvi dve električni kolesi.

Pilotni program smo v letu 2015 začeli izvajati v Kranju v sodelovanju z Lekarno pri Kranjskem Orlu ter z vključevanjem uporabnic iz Varne hiše Gorenjska. Cilj pilotnega programa je izvajanje programa v šestih mestnih občinah (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Koper, Kranj in Novo Mesto), kasneje pa v vseh zainteresiranih okoljih, kjer bi z redno vključenostjo uporabnic dosegali samo-vzdržen poslovni model.

Veseli bomo vašega sodelovanja in sponzoriranja programa!

Kampanja za čezmejne donacije TGE

Projekt je namenjen povečanju čezmejnih donacij preko mreže TransGivingEurope, ki omogoča donatorjem iz tujine koristiti davčno olajšavo za dano podporo. Trenutno je to edina obstoječa rešitev za podporo organizacije, ki se nahaja v tuji državi, z vsemi davčnimi ugodnostmi, ki izhajajo iz države stalnega prebivališča darovalca. Mreža danes šteje 18 držav na ravni Evrope.

Program v letih 2015 in 2016 ob sofinanciranju iz sredstev TGE izvajata SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe . Fokus kampanje bo v letu 2016, ko bo glavno mesto Slovenije zelena prestolnica Evrope.

Organizacije se lahko v projekt vključijo tako, da nam pošljejo izpolnjen vprašalnik CBP kampanja Slovenija 2015/16.

Impact Tourism – Turizem z učinkom

Brez dobička ter Liberty International vzpostavila novo spletno stran www.impact-tourism.net na kateri najdete vse informacije o turizmu z učinkom. Prvih 26 turističnih produktov je že predstavljenih, nekateri so že imeli tudi goste.

Impact Tourism je bil prijavljen kot primer dobre prakse tudi na World Sumit on Sustainable Tourism, ki bo novembra 2015. Info: http://sustainabletourismcharter2015.com/submit-your-sustainable-tourism-case-study

Evropski ekonomsko socialno odbor - EESO (mandat 2015-2020)

Evropski ekonomsko socialni odbor je na konstitutivni seji 6/8.10.2015 za mandat 2015-2020 ustanovil vsa potrebna telesa in izvolil vse potrebne organe. Vse informacije o delovanju EESO dostopne na http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

Primož Šporar kot predstavnik nevladnih organizacij je bil imenovan v sekcije SOC, REX, INT, predsedstvo III. skupine, CCMI ter skupni pridružitveni odbor med EU in Republiko Srbijo.

Napovedujemo tudi predstavitveni dogodek, ki ga bomo organizirali s CNVOSom, o datumih boste naknadno obveščeni.

Še vedno iščemo prostovoljke/prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati pri vključevanju nevladnih organizacij in družbenih podjetij v delovanje EESO. Vse informacije o vključevanju najdete na http://www.skup.si/vsebina/194/eeso-zagovorni%C5%A1tvo, na SKUP spletni strani pa objavljamo tudi twitte o našem vključevanju v delo EESO.
 

Primož Šporar
direktor Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

 

Skupina Brez dobička

Britof 469, 4000 Kranj

Tel. + 386 4 23 44 804
Fax + 386 4 23 44 805
GSM: + 386 41 684 182

e-pošta: info@brezdobicka.si

Twitter: @sklad05

Skype: Brezdobicka

Facebook: mediacija 

Spletne strani

Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. www.brezdobicka.si

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe www.sklad05.si

SKUP - Skupnost privatnih zavodov www.skup.si

Impact Tourism (turizem z učinkom) www.impact-tourism.net 

Družba za mediacijo in reševanje sporov www.mediacija.si

Prodajalna Brez dobička www.brezdobicka.si/prodajalna/

Če sporočil ne želite prejemati izberite: [UNSUBSCRIBE]

-

powered by phplist v 2.10.14, © phpList ltd

SKUP - skupnost privatnih zavodov.