e-Brez dobička št. 30, 16. november 2015

Spoštovane in spoštovani,

v nadaljevanju najdete novice o dejavnostih skupine Brez dobička, ki jo sestavljajo SKUP - Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si), Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe (www.sklad05.si), Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. (www.brezdobicka.si) ter Družba za mediacijo (www.mediacija.si).

NALOŽBE 0,5%

Vse partnerje, ki ste vključeni v izvajanje programa Naložbe 0,5% - v letu 2015 nas je že več kot 160 - za zbiranje namenitev iz dohodnine vabimo, da v mesecih novembru in decembru še aktivno zbirate zahteve za namenitev dohodnine za leto 2015.

Zbrane originale zahtev za namenitev, ki vam jih bodo oddali davčni zavezanci morate oddati po pošti na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj najkasneje do srede 16.12.2015. V tem primeru jih bomo lahko upoštevali kot veljavne za leto 2015.

Vse informacije o programu najdete na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe,

6. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2015

6. DSE sta ŠENT in SKUP organizirala 22/23.10.2015 v prostorih GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana), ki se jih je udeležilo okrog 125 udeleženk in udeležencev. Sklad 05 je moderiral okroglo mizo o financiranju družbenega podjetništva, v večernem delu predstavitev dobrih praks smo predstavili tudi Turizem z učinkom. V okviru DSE je potekal tudi 4. Natečaj družbenih inovacij 2015 v obliki Kampa družbenih inovacij, ki ga je organiziralo društvo Mladinski ceh.

Informacije o 6. DSE ter zaključki so na voljo na http://www.dse-si.org/ ter na Twitterju @6_DSE_2015.

KAMP DI 2015

V sodelovanju s programom TGE Impact Financing, Impact Tourism in EXITom je Društvo mladinski ceh izvedlo kamp družbenih inovacij. Kamp družbenih inovacij je metoda za razvijanje tehnoloških družbenih inovacij s pomočjo IKT  dizajna in inovacijskega procesa. Poteka več mesecev, vrhunec pa je 3-dnevni dogodek, na katerem se posvetijo izdelovanju prototipov. V letošnjem letu je bila tema Kampa "Pustimo družbeni odtis" in se je navezovala na priložnosti, ki jih ponuja Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg samega koncepta Kampa je bil predstavljen tudi prototip rešitve, ki je nastala na Kampu - GivNGO, ki bi omogočala doniranje z uporabo mestnih kartic ter drugih kartic z NFC tehnologijo.

TURNIR DRUŽBENIH INOVACIJ 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z ABC Accelerator, Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter Skladom 05 - ustanovo za družbene naložbe v sklopu aktivnosti za spodbujanje socialnih inovacij in po vzoru Evropske investicijske banke prireja »Turnir socialnih inovacij 2015«, ki je v celoti namenjen predstavitvi socialnih inovacij, ki jih kot rešitve družbenih izzivov ponujajo inovativni podjetniki in posamezniki, socialna podjetja ipd.

Turnir socialnih inovacij je celodnevni dogodek, ki se bo odvijal dne 27.11.2015 v ABC Accelerator Hub-u v BTC Hali D (pod Emporiumom) v Ljubljani, s pričetkom ob 13.00 uri.

Vabimo vse inovativne podjetnike, posameznike in socialna podjetja, da se prijavijo in pripravijo svoje predstavitve z naslednjih področij:

- Kreiranje delovnih mest;

- Kvaliteta življenja (vključno s prehransko samooskrbo) in zdravje;

- Trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost;

- Rešitve na področju begunske problematike;

z uporabo sodobnih tehnologij in procesov ter inovativnih poslovnih modelov.

Vabimo vas, da svoje prispevke pošljete najkasneje do 23.11.2015 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in na elektronski naslov nena.dokuzov@gov.si.

Prispevki naj bodo v obliki 3 minutnih video posnetkov (posnetih z uporabo osebnega računalnika, video kamere ali telefona) ter krajše predstavitve v pisni obliki (največ 1 list A4).

V večernih urah pa vas vabimo tudi na podelitev nagrad najboljšim socialnim inovacijam in na priložnostno pogostitev. Dogodek na FB: https://www.facebook.com/events/937353332977619/

ZRNO ZDRAVJA

Projekt Zrno zdravja v letih 2015/16 izvaja partnerski konzorcij v katerem sodeluje tudi SKUP, so-financira pa ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na portalu zrnozdravja.si lahko najdete kvalitetne vsebine s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Zbrani so številni primeri dobrih praks, zgledi, predavanja in še mnogo več. Organizacije imajo možnost oblikovanja lastnih virtualnih delovnih prostorov, kjer lahko ustvarjajo, delijo in reproducirajo vsebine v okviru lastne organizacije, sam portal pa nudi vso potrebno multimedijsko podporo vašim potrebam. Vabljeni na obisk in ogled!

V novembru se portal predstavlja na strokovnem posvetu z naslovom »Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse«. Konferenca se bo odvijala v Laškem, 26. in 27. novembra, možno jo bo spremljati v živo tudi preko portala zrnozdravja.si. Prijava na konferenco, oddaja materialov in vpogled v nekatere vsebine že pred dogodkom možni preko portala zrnozdravja.si. Lepo vabljeni!

KAMPANJA ZA ČEZMEJNE DONACIJE TGE

V mesecu oktobru je Slovenijo v imenu organizacije Transnational Giving Europe obiskal Ludwig Forrest. Na 6. dnevih socialne ekonomije je predstavil prednosti vključitve v projekt in finančni mehanizem v celoti. Prav tako je opozoril, da se običajno vzpostavijo povezave med sosednjimi državami, torej z vključitvijo Hrvaške poleti in Avstrije naslednje leto, bo omogočen večji priliv donacij za Slovenijo.

V letu 2014 je preko TGE potekal prenos 12 mio EUR donacij. Do sedaj sta preko TGE v Sloveniji potekali dve donaciji v skupnem znesku 7.000 EUR. Na novo sta vključeni dve organizaciji, ostale še vedno vljudno vabljene, da izpolnite pristopni vprašalnik http://www.sklad05.si/stran/8/tge.

PROGRAM EXIT

Ekipa EXIT se je na vabilo Socialne zbornice 22.10 udeležila razprave Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije, kjer smo evalvirali dosedanje delo programa EXIT in se pogovorili o možnostih sodelovanja v prihodnje.

V okviru programa EXIT smo pripravili izjavo za delodajalce in organizacije o možnostih zaposlovanja/vključevanja uporabnic materinskih domov in varnih hiš. V primeru iskanja novih sodelavcev/sodelavk nam posredujte informacijo o želeni obliki vključevanja in pomagali vam bomo pri iskanju novih kadrov med uporabnicami socialno varstvenih programov. Za dodatne informacije smo vam na voljo na primoz.sporar@skup.si in urska.kriznar@skup.si

EVROPSKI EKONOMSKO SOCIALNO ODBOR – EESO (MANDAT 2015-2020)

Oktobra 2015 je bila ustanovna seja mandata EESO za obdobje 2015-2020. Predstavnik slovenskih nevladnih organizacij je Primož Šporar. Dogajanje v EESO bo mogoče spremljati na spletni strani SKUPa http://www.skup.si/vsebina/194/eeso-zagovorni%C5%A1tvo.

Primerne načine vključevanja nevladnih organizacij v delo EESO bomo iskali na posvetu 17. novembra 2015 ob 13h v prostorih CNVOSa (Povšetova 37, Ljubljana) z naslovom »Kaj pričakujemo od EESO v mandatu 2015-2020«. Več informacij in prijava na http://www.cnvos.si/article/id/12658/cid/74.

 

Primož Šporar
direktor Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Skupina Brez dobička

Britof 469, 4000 Kranj

Tel. + 386 4 23 44 804
Fax + 386 4 23 44 805
GSM: + 386 41 684 182

e-pošta: info@brezdobicka.si

Twitter: @sklad05

Skype: Brezdobicka

Facebook: mediacija 

Spletne strani

Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. www.brezdobicka.si

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe www.sklad05.si

SKUP - Skupnost privatnih zavodov www.skup.si

Impact Tourism (turizem z učinkom) www.impact-tourism.net 

Družba za mediacijo in reševanje sporov www.mediacija.si

Prodajalna Brez dobička www.brezdobicka.si/prodajalna/

SKUP - skupnost privatnih zavodov.