SKupaj Ustvarjamo Priložnosti 2012

OBDOBJE 2011-2013

Projekt »Skupaj Ustvarjamo Priložnosti 2012« izvaja SKUP – Skupnost privatnih zavodov. Projekt so-financira Ministrstvo za javno upravo in ga izvajamo od oktobra 2011 do marca 2013.

Projektne dejavnosti na področju mreženja obsegajo vzdrževanje spletnega portala www.skup.si, izdajanje elektronskega mesečnika e-Kup, izdajanje EESO sporočil o delovanju Evropskega ekonomsko socialnega odbora, ESS dialog - informiranje o delovanju Ekonomsko socialnega sveta v Sloveniji ter OECD obvestila o možnostih ki jih ponuja OECD nevladnim organizacijam. Konkretno pomoč pri odpravljanju administrativnih ovir in težav nevladnih organizacij pa izvajamo v okviru dejavnosti ČAO. Mreženje obsega tudi redno koordinacijo z horizontalnimi mrežami.

Večina projektne dejavnosti je namenjena vzpostavitvi spodbudnega finančnega okolja za delovanje nevladnih organizacij. Nadaljujemo z dejavnostjo Dobre borze (www.dobraborza.si), kjer bodo ponujeni novi bančni produkti (mikrokrediti, hibridni krediti, premostitvena sredstva in garancije itd.) ter izvajani t.i. učinkoviti programi. Razširjena bo ponuda spletne trgovine Brez dobička (www.brezdobicka.si), kjer prodajamo izdelke nevladnih organizacij in socialnega podjetništva. Želja je vzpostavitev spletnega portala za neposredno mikrokreditiranje in mikrodoniranje (t.i. »DejPosodi.si« portal), del dejavnosti bo namenjen povečanju namenitev dohodnine (0,5%), del pa pilotni dejavnosti Prihranim&Podarim. Izvedeni bodo 3. Dnevi socialne ekonomije, pripravljeni pa tudi analizi pomena informacijsko komunikacijskih tehnologij za financiranje nevladnih organizacij ter trendov trajnostnega financiranja.

Za krepitev odgovornega finančnega poslovanja nevladnih organizacij bomo za sodelujoče v naših dejavnostih pripravili izjavo o odgovornem finančnem poslovanju ter pridobili podatke o načinih ocenjevanja učinkov njihove dejavnosti. Del dejavnosti je namenjen okrepitvi učinkov gospodarstva na delovanje nevladnih organizacij. Etično oz. trajnostno bančništvo je namenjeno oblikovanju t.i. »indeksa odtisa bank na trajnostni razvoj« (SI Index BTR), zlasti v delu vpliva na financiranje NVO, oblikovana pa bodo tudi merila in postopek za presojo »Finančnega odtisa vlagateljev iz gospodarstva (podjetja in s.p.) pri financiranju NVO (SI finančni odtis GNVO).

Vse informacije o projektu so na voljo na spletni strani www.skup.si, del projektnih dejavnosti pa se izvaja  na spletnih straneh www.dobraborza.si ter www.brezdobicka.si. Za dodatne informacije pišite na info@skup.si ali pokličite na GSM 041 684 182 (Primož Šporar, vodja projekta).

 

OBDOBJE 2009-2011

SKUP je pred tem že izvajal dejavnosti ob podpori Ministrstva za javno upravo in sicer v letih 2009-2011. Več o teh dejavnostih:

1. DOBRA BORZA

S podporo Ministrstva za javno upravo tudi v letu 2012 deluje Dobra borza

Dokumenti ter povezave:

* zloženka DB (pdf)

* predstavitev DB (ppt)

* www.dobraborza.si (spletne strani DB)


2. ETIČNO BANČNIŠTVO

Po vzoru dobrih praks iz tujine želimo spodbuditi bančne institucije k odprtju novih, inovativnih virov financiranja, posebej namenjenih trgu in poslovanju nevladnih organizacij ter socialne ekonomije. Pri tem sta vodilo lahko tako ekonomski interes bank (socialna ekonomija lahko predstavlja pomemben del programov posameznih tujih bank) kakor tudi njihova družbena odgovornost, bančni produkti pa mnogokrat kombinacija obeh.

Dokumenti:

* kratka predstavitev socialnega bančništva

* študija socialnega bančništva, seznam produktov ter priporočila za razvoj v Sloveniji

* pobuda organizacij socialne ekonomije za aktivno vlogo Vlade RS pri vzpostavitvi socialnega bančništva

* članek Slavka Cimpriča "Socialno bančništvo?", objavljen v Bančnem vestniku (Slavko Cimprič je na Združenju bank Slovenije zadolžen za delovanje Odbora za poslovanje s prebivalstvom)

* predstavitev Save Dalbokova (Erste Bank) "Socialno bančništvo" na konferenci TEDxVienna, Dunaj 2010

 

3. FINANCE.NVO.SI

 

Na spletnem portalu www.finance.nvo.si boste našli vse, kar vas zanima v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij. Namen je na enem mestu omogočiti pregled informacij v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij. 

 

4. "ZAOKROŽIMO NA DOBRO"

Pripravljamo študijo o inovativnih mehanizmih financiranja javno-koristnega delovanja pri prodaji blaga in storitev.

 

5. TGE - TRANS GIVING EUROPE - čezmejne donacije

SKUP je nacionalni partner za Slovenijo v okviru evropske mreže Trans Giving Europe, ki nudi pomoč donatorjem in vlagateljem pri čezmejnem doniranju in finančnih vlaganjih.

Vse informacije o TGE najdete na spletni strani http://www.givingineurope.org.

Predstavitvena brošura TGE je na voljo tu.


6. "NOVA PRILOŽNOST"

Slovenska kazenska zakonodaja omogoča tudi nevladnim organizacijam, da so udeležene pri izvajanju kazenske zakonodaje. Gre za ukrepa plačila prispevka ter oprave splošno koristnega dela. Po Zakonu o kazenskem postopku sme državni tožilec s soglasjem oškodovanca odložiti kazenski pregon za določena kazniva dejanja, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca in izpolniti določene naloge, med katerimi so lahko tudi: 

  • plačilo določenega prispevka v korist javne ustanove ali v dobrodelne namene ali v sklad za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj ter
  • oprava kakšnega splošno koristnega dela (v tem primeru izvajanje dela pripravijo in vodijo centri za socialno delo ob sodelovanju državnega tožilca).

Dokumenti:

 * priročnik za nevladne organizacije za sodelovanje pri izvajanju kazenske zakonodaje v delu ukrepa plačila prispevka ter oprave splošno koristnega dela

* e-seznam podatkov o višini plačanih prispevkov posameznim upravičencem (posredovan s strani Vrhovnega državnega tožilstva RS)

* e-seznam upravičencev (v izdelavi - čakanje na dokument Vrhovnega državnega tožilstva RS) 

 

 

ČAS IZVAJANJA VSEH PROGRAMOV

2009 - 2012

VIR financiranja: Ministrstvo za javno upravo ter Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani

SKUP - skupnost privatnih zavodov.