Osnutek zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja

Po posvetovanju, ki je teklo v letu 2010 je zopet "odprta" vsebina predloga Zakona o javnih negospodarskih službah, ki naj bi urejal tudi delovanje privatnih zavodov - posvetovanje bo teklo do konca feburarja 2011, predlog pa nosi tudi drugačno ime - Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja.

AKTUALNO

* predlogi SKUP na predlog zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja (februar 2011)

* osnutek predloga Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja (verzija februar 2011)

* osnutek predloga Zakona o negospodarskih javnih službah

* primerjalno pravna analiza delovanja zavodov (gradivo ob pripravi zakona)

* predlog SKUP pripravljalcu zakona (avgust 2010)

* predlog CNVOS pripravljalcu zakona (avgust 2010)

* predlogi SKUP na gradivo CNVOSa za poglavje o zasebnih zavodih (oktober 2010)

* oddano gradivo - poglavje o zasebnih zavodih - z obrazložitvijo (oktober 2010)

* oddano gradivo - poglavje o zasebnih zavodih - brez obrazložitve (oktober 2010)  

 

ZGODOVINA UREJANJA

Sicer je že več let minilo od obljub, da se bo statusna zakonodaja za delovanje zavodov spremenila. Razlogov je bilo precej, med njimi pa zagotovo tudi bistvena razlika v poslovanju med javnimi in privatnimi zavodi, čeprav je zakon za oboje dosedaj bil enak. Zasebni zavodi se srečujejo z vrsto težav pri poslovanju. Zato bi kazalo pospešiti proces ureditve zakonodaje – predvsem zakona o zavodih.

Kako je zakonodajalec pred leti nameraval urediti področje si lahko ogledate tukaj.

Obenem je dejstvo, da je spreminjanje vloge zavodov v mnogočem povezano tudi z reformo javnega sektorja. Sedanja ujetost le tega v okvir javnih zavodov v mnogočem omejuje razvoj področja. Iskanje primernih oblik za izvajanje dejavnosti, pa naj si bodo to reformirani zavodi, gospodarske družbe, neprofitne družbe zasebnega prava, ustanove, agencije, zadruge ali še kakšne druge je težak oreh za državo. To se kaže na različnih področjih (tudi npr. ob iskanju rešitve za ureditev RTV Slovenija).

VIR: delno tudi po Objektiv, Dnevnik, 6.2.2010

 

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.