OAO za privatne zavode

Skupnost privatnih zavodov – SKUP je v okviru programa Privatnih zavodov glas, ki ga izvaja ob finančni pomoči Evropskega socialnega sklada na Direktorat za e-upravo in upravne procese na Ministrstvu za javno upravo naslovil pobudo, da se v seznam  predlogov  predpisov   za  izvedbo  Akcijskega  programa znižanja  administrativnih  bremen  za  obdobje  do leta 2012 umestijo tudi predpisi, ki urejajo delovanje NVO (npr. zakon o društvih, zavodih, ustanovah ipd.) in njihovo izvajanje dejavnosti, zlasti tudi pridobitne in nepridobitne dejavnosti s katero pridobivajo prihodke iz lastne dejavnosti. Namen je bil omogočiti oceno stroškov, ki jih nevladne organizacije nosijo zaradi različnih administrativnih bremen.

 

Iz direktorata je bilo odgovorjeno,da je Vlada RS dne 07.05.2009 sprejela program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012 in pooblastila Stalno medresorsko delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, da na podlagi predlogov resornih ministrstev in zainteresirane javnosti določi seznam predpisov, ki so potrebni za izvedbo Akcijskega programa. Tako  je  Stalna  medresorska  delovna  skupina  na sestanku dne 17.07.2009 sprejela   seznam  predlogov  predpisov   za  izvedbo  Akcijskega  programa znižanja  administrativnih  bremen  za  obdobje  do leta 2012 v skladu s 4. točko  sklepa  Vlade  RS z dne 7.5.2009, zato vašega predloga žal ne moremo več   vključiti  v  seznam.  V  primeru  morebitnega  spreminjanja  oziroma dopolnjevanja seznama pa bomo vaš predlog vsekakor preučili.

 

Iz odgovora je razbrati, da je seznam že sestavljen in da novih predpisov ni več mogoče umeščati nanj. Možnost ostaja aktualna za leto 2010.

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.