Zakon o socialnem podjetništvu sprejet marca 2011

Zakon o socialnem podjetništvu je Državni zbor sprejel 7. marca 2011. Tekst zakona najdete tu, potrebno pa bo sprejeti še nekatere podzakonske predpise.

Iz postopka priprave in sprejemanja:

Socialno podjetništvo je med prioritetami, zapisanimi v predlogu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010 – 2015. »S sistemsko ureditvijo socialnega podjetništva v Sloveniji lahko precej izboljšamo družbenoekonomski položaj ljudi, ki so jih procesi globalizacije in trenutna gospodarska kriza odrinili na družbeni rob,« pravi v imenu Panonskega foruma Goran Miloševič.

Ta čas pripravljajo tudi ustrezno zakonodajo o socialnem podjetništvu in predlog zakona je prvič javno predstavila poslanka Črnak – Megličeva, sicer strokovnjakinja s področja nevladnih organizacija, ravno v Murski Soboti. 15. februarja bodo predlog predstavili še na novinarski konferenci v državnem zboru in ga nato vložili v parlamentarno proceduro.

Kaj pravzaprav socialno podjetništvo je? »To so zasebne avtonomne organizacije, ki zagotavljajo produkcijo javno koristnih dobrin in niso usmerjene v dobiček,« pove poslanka.

V Sloveniji so naredili predlog zakona po tako imenovanem odprtem modelu, kar pomeni, da se socialna podjetja lahko ukvarjajo z družbeno koristnimi dejavnostmi ali katerokoli tržno dejavnostjo, vendar mora podjetje, da pridobi status socialnega podjetja, izpolnjevati določene pogoje. Najpomembnejši cilj je opravljanje dejavnosti in ne dobiček, sicer pa je zaslužek namenjen delovanju podjetja in širjenju dejavnosti, nikakor pa ne delitvi. Med 60 in 70 odstotkov prihodkov naj bi podjetje pridobilo s tržno dejavnostjo.

Pravni status organizacije ni pomemben, pač pa to, da spoštuje temeljna načela socialnega podjetništva. Tovrstne organizacije naj bi zaposlovale ljudi iz ranljivih skupin; poleg invalidov še dolgotrajno brezposelne, iskalce prve zaposlitve, starejše od 55 let., Rome, mlade brez izobrazbe. Socialno podjetništvo naj bi imelo davčne olajšave, prednost pri javnih naročilih, dobilo naj bi posebne vzpodbude za zaposlitev ljudi iz ranljivih skupin. Socialno podjetništvo je torej med prioritetami, zapisanimi v predlogu Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010 – 2015, za kar bosta v šestih letih namenjena 2 milijona evrov.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.