Predlogi SKUP Ministrstvu za pravosodje

SKUP je v mesecu aprilu 2010 sodeloval na sestanku z ministrom Zalarjem ob njegovem obisku na Gorenjskem. 

Ministru smo predstavili predloge za odprtje razpisov za financiranje nevladnih organizacij, za začetek inovativnega financiranja preventivnih programov nevladnih organizacij na področju pravosodja ter za redno izvajanje ocen stanja in analiz tveganja prenosa javnih pooblastil na nevladne organizacije.

Naše predloge lahko najdete tu

SKUP - skupnost privatnih zavodov.