Za 2. december 2010 napovedujemo tiskovno konferenco

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ter SKUP - Skupnost privatnih zavodov napovedujemo tiskovno konferenco za 2. december 2010.

Na njej bomo javnostim predstavili zaključke konference "1. dnevi socialne ekonomije", ki smo jo organizirali v mesecu oktobru 2010.

Predstavili bomo tudi pobudo organizacij socialne ekonomije za aktivno vlogo Vlade RS pri razvoju socialnega bančništva v Sloveniji ter študijo, ki jo je SKUP izdelal na to temo in vsebuje tudi priporočila za nadaljnji razvoj.

Ob tem bo ŠENT predstavil tudi enega od svojih nagrajenih projektov, SKUP pa inovativni mehanizem Dobre borze.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.