Vložena tožba zoper MJU

Odvetniška pisarna Bandelj je v imenu SKUP, ZDOS ter ZSU vložila tožbo in predlog za začasno odredbo glede javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2010-2012. Pritožniki smo menili, da razpis neprimerno omejuje prijavitelje, saj je določal, da bo izbran največ en prijavitelj.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.