Predlog zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja - javna obravnava februar 2011

Predlog zakona o negospodarskih javnih službah je v zadnji verziji preimenovan v predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja. Posvetovanje je odprto do konca feburarja 2011. Svoje pripombe in predloge lahko pošljete tudi nam, saj SKUP pripravlja predloge, ki jih bo posredoval pripravljalcu.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.