Sprejet zakon o socialnem podjetništvu

Marca 2011 je Državni zbor sprejel Zakon o socialnem podjetništvu. Več informacij najdete tu.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.