Socialna ekonomija in podjetništvo

Izvajamo dejavnosti na področju socialne ekonomije ter socialnega podjetništva, katerih cilj je razvoj spodbudnega političnega, pravnega in finančnega okolja za razvoj socialne ekonomije.

Oglejte si predstavitev dejavnosti, ki jih izvajata SKUP in Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. na področju socialnega podjetništva.

 

Več o naših dejavnostih na področju socialne ekonomije:

 

A. RAZVOJ DRUŽBENIH INOVACIJ

1. vključevanje v aktivnosti na področju družbenih inovacij (Social Innovation Europe, itd.) - več informacij na www.dobraborza.si.  

2. projekt "Socialni inovatorji prihodnosti" - smo partnerji v projektu, ki ga vodi Mladinski ceh Slovenije - več informacij najdete tu.

 

B. ORGANIZIRANJE DOGODKOV ZA RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE

1. organizacija mednarodnih konferenc "DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE"

SKUP, Dobra borza ter ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje letno organiziramo konferenco "Dnevi socialne ekonomije".

Vse informacije o konferenci "2. Dnevi socialne ekonomije", ki jo organiziramo v letu 2011 ter ima fokus na financiranju socialne ekonomije najdete na tej povezavi.

Informacije o dogodku za leto 2010 pa najdete na tej povezavi.

C. INFORMACIJSKA PODPORA SOCIALNI EKONOMIJI

1. spletni portal www.socialnaekonomija.si

SKUP kot informacijsko podporo za razvoj socialne ekonomije pripravlja spletni portal za spremljanje vsebin povezanih s socialno ekonomijo.

 

D. VKLJUČEVANJE V POSTOPKE PRIPRAVE POLITIK, PREDPISOV IN UKREPOV NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE

1.  SKUP je aktivno sodelovali pri sprejemu Zakona o socialnem podjetništvu, ki je bil sprejet 7. marca 2011. Več informacij najdete tu.

2. predstavnik SKUPa Primož Šporar je član sveta za socialno podjetništvo, SKUP pa aktivno sodeluje tudi pri pripravi strategije za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.

 

E. VREDNOTENJE IN SPREMLJANJE OKOLJA ZA DELOVANJE SOCIALNE EKONOMIJE

1. Socialna ekonomija v EU

Koristne povezave o razvoju socialne ekonomije v EU najdete tu. SKUP je v letu 2012 posredoval podatke za Slovenijo tudi združenju CIRIEC, ki izvaja letne raziskave o socialni ekonomiji v Evropi.

 

2. poročila OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je kot del projekta pripravila poročilo o "Izboljšanju socialne vključenosti na lokalni ravni preko socialne ekonomije", in sicer z vidika dejanske in potencialne vloge socialne ekonomije ter podpore, ki bi jo socialna ekonomija potrebovala v Sloveniji, da bi lahko uresničila svoj potencial. Poročilo je dostopno tu.

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.