Seminar "Vključevanje ranljivih skupin v programe socialnega podjetništva", Ljubljana, 24. marec 2011

Na seminarju bo predstavljen koncept socialnega podjetništva, ki odgovarja na potrebe ranljivih ciljnih skupin in podjetniških izzivov lokalnega okolja, vlogo socialnovarstvenih in drugih organizacij pri razvoju socialnega podjetništva.

Z vidika prednosti, slabosti, izzivov in nevarnosti boste analizirali domače in tuje projekte socialnega podjetništva, raziskali pravnoformalno okolje in priložnosti za udejanjanje socialno-podjetniških idej in izvedli delavnico o pripravi projektnih predlogov.
 

Vse informacije na spletni strani CNVOSa.
 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.