Posvet "Socialno podjetništvo - dodatna priložnost za društva", 6. junij 2011

Vabimo vas na posvet SOCIALNO PODJETNIŠTVO – DODATNA PRILOŽNOST ZA DRUŠTVA, ki bo v ponedeljek, 6. junija 2011, ob 15.00 uri v dvorani AMZS (klet), Dunajska 128 v Ljubljani.
 

Na posvetu vam bomo predstavili Zakon o socialnem podjetništvu, ki ga je Državni zbor RS sprejel v zacetku leta ter nekatere možnosti in priložnosti, ki jih socialno podjetništvo in zakonodajna ureditev nudita društvom.
 

Kot posebna gostja bo na posvetu sodelovala dr. Andreja Crnak Meglic, poslanka Državnega zbora ter predlagateljica in glavna avtorica zakona.
 

Namen posveta je tudi okrepiti zavedanje v društvenih organizacijah o pomenu in oblikah socialnega podjetništva ter o njegovi vlogi pri doseganju ugodnejših razvojnih trendov v društvenem sektorju in v celotni Sloveniji.
 

Besedilo Zakona o socialnem podjetništvu najdete na naslednji povezavi http://www.uradni-list.si/1/content?id=102703.

Prosimo vas tudi, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov anja.sorsak@zdos.si, najkasneje do cetrtka 2. junija 2011.
 

Lep pozdrav!
Mirko Vaupotic Janez Matoh
glavni tajnik predsednik

SKUP - skupnost privatnih zavodov.