Predlog strategije razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji 2012-2015

SKUP je v mesecu januarju 2012 pripravil predloge za dopolnitev predloga strategije razvoja socialnega podjetništva. Predlogi gredo zlasti v smeri dopolnitev na področju financiranja socialnega podjetništva oz. vzpostavljanja primerne in spodbudne finančne strukture za financiranje socialnega podjetništva.

Dokumenti:

SKUP - skupnost privatnih zavodov.