EESO sporočilo št. 62

PRIPRAVA MNENJA O EKOSISTEMU ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

V okviru EESO pripravljamo mnenje na sporočilo Komisije »Pobuda za socialno podjetništvo – Ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij«, COM(2011) 682 konč.

Predvidoma bo mnenje obravnavano na plenarni seji EESO aprila 2012.

Informacije lahko dobite na primoz.sporar@skup.si.

 

MNENJE O SOCIALNI EKONOMIJI V JUŽNI AMERIKI

EESO je januarja pripravil osnutek mnenja REX/325 »Socialna ekonomija v Latinski ameriki«.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.