EESO 2015/1

EESO je na svojem 510. plenarnem zasedanju 16/17.9.2015 sprejel tudi naslednja mnenja:

1. REX/443   Socialna in družbena odgovornost podjetij

2. NAT/663   Vključevanje civilne družbe v izvajanje agende EU za obdobje po letu 2015

3. SOC/521  Mnenje o potrjevanju spretnosti in kvalifikacij, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem – praktični prispevek organizirane civilne družbe

4. TEN/571   Mnenje o kibernetskem aktivizmu in organizacijah civilne družbe

Subscribe to RSS - eeso

SKUP - skupnost privatnih zavodov.