SKUP - Skupnost privatnih zavodov

SKUP - Skupnost privatnih zavodov smo kot privatni zavod leta 2009 ustanovili Inštitut Primus ter MONEO, poslovni inštitut.

Naše poslanstvo je razvoj storitev za kakovost življenja.

SKUP je bil ustanovljen z namenom povezovanja zasebnih zavodov ter dviga kakovosti njihovega delovanja. SKUP deluje na družbenih področjih, ki so za razvoj družbe posebnega pomena.

Skupnost izvaja in podpira socialno podjetniške in družbeno učinkovite programe, projekte in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij, malih in srednjih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih:

 1. socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij,
 2. prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov
 3. socialnega varstva
 4. na področju varstva in promocije zdravja
 5. družinskega varstva
 6. varstva človekovih pravic
 7. zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti in preprečevanja diskriminacije,
 8. varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin,
 9. varstva in promocije zdravja,
 10. ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
 11. trajnostnega kmetijstva in ekološko pridelane hrane,
 12. trajnostnega in socialnega turizma,
 13. kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,
 14. amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
 15. znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
 16. spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
 17. socialne in pravične trgovine,
 18. mladinskega dela,
 19. reševanja in zaščite,
 20. spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
 21. zagotavljanje solidarnostne pomoči med ljudmi,
 22. nudenja brezplačne pravne pomoči, svetovanja, zagovorništva za ranljive skupine ljudi,
 23. nudenja izvedbe postopkov, usposabljanj ter treningov s področja mirnega reševanja sporov, mediacije, drugih oblik alternativnega reševanja sporov, razvoja modelov upravljanja s spori ter drugih oblik upravljanja s spori,
 24. upravljanja projektov, programov in dejavnosti za druge organizacije in posameznike
 25. oblikovanja politik, predpisov in ukrepov ter razvoja aktivnega državljanstva
 26. delovanje na področju informiranja, osveščanja, izobraževanja, usposabljanja ter uporabe informacijskih tehnologij za izboljševanje kvalitete življenja v družbi
 27. prostovoljstva,
 28. humanitarnih dejavnosti ter
 29. drugih dejavnosti z družbeno koristnimi učinki

SKUP - skupnost privatnih zavodov.