Storitve SKUPa

SKUP v okviru skupine Brez dobička skupaj s partnerji ponuja nevladnim organizacijam, socialnim podjetjem, javnemu sektorju, mikro in malim podjetjem ter posameznikom svetovanje, usposabljanje in pomoč iz različnih področij.

Storitve izvajamo s kakovostnimi partnerji, ki so strokovno usposobljeni na posameznih vsebinskih področjih.

Storitve izvajamo v okviru naših programov brezplačno oz. pod ugodnimi pogoji, če zanje sredstva niso zagotovljena jih izvajamo na podlagi naročila in plačila naročnika.

Za natančnejše pogoje nam pišite na info@skup.si.

Področja:

1. Pravno svetovanje, pomoč, zastopanje, zagovorništvo

2. Modeli upravljanja s spori, mediacija, mirno reševanje sporov, ocena stroškov sporov

3. Priprava in pomoč pri prijavi projektov, programov na javnih razpisih

4. Priprava politik, predpisov in ukrepov

5. Lobiranje

6. Mreženje in vzpostavljanje sodelovanja z javnim sektorjem, gospodarstvom in odločevalci

7. Vključevanje v evropske politike (Evropski ekonomsko socialni odbor - EESO)

SKUP - skupnost privatnih zavodov.