EESO in zagovorništvo

SKUP v programu zagovorništva sodeluje pri oblikovanje evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik, predpisov in ukrepov.

 

Evropski ekonomsko socialni odbor - EESO

Primož Šporar je predstavnik slovenskih nevladnih organizacij v EESO v mandatu 2015-2020.

Spremljajte delo predstavnika slovenskih NVO v EESO.

 

LAS Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica 2014-2020

Več o programu

Grozd - stičišče nevladnih organizacij gorenjske regije

Projekt regionalnega stičišča nevladnih organizacij Gorenjske GROZD je namenjen spodbujanju razvoja nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov, ustanov) in krepitvi civilne družbe.

Več o programu

I.D.E.A.S.

SKUP sodeluje v projektu I.D.E.A.S. - Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success. (Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania), ki ga kot vodilni partner vodi Dobrovita d.o.o. in je sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo.

CILJI

Več o programu

EXIT - vključevanje in zaposlitev v družbenem podjetništvu

Program EXIT je bil namenjen podpori in pomoči uporabnicam in mamicam v materinskih domovih in varnih hišah pri iskanju možnosti za vključitev in zaposlitev v družbenem podjetništvu.

Več o programu

Zrno zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupek prizadevanj delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Zato je pomembno, kako je organizirano delo, kakšno je delovno okolje, kakšne spodbude uvaja delodajalec za zdrav način življenja in koliko vlagamo kot posamezniki v svoj osebnostni razvoj.

Več o programu

Državni preventivni mehanizem

SKUP sodeluje z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. 

Več o programu

Mediacija in mirno reševanje sporov

Družba za mediacijo in reševanje sporov v okviru SKUP nudi:

1. osnovna in specializirana nadaljevalna mediacijska usposabljanja

Več o programu

Pravna in brezplačna pravna pomoč

SKUP nudi pravno pomoč v sodelovanju z različnimi partnerji:

OBČINA BOHINJ - občanom in občankam nudimo brezplačno pravno pomoč in mirno reševanje sporov.

Več o programu

Pages

SKUP - skupnost privatnih zavodov.