Davčna bremena na dohodke iz dela

Novi podatki OECD kažejo, da so se v državah članicah povečale davčne obremenitve dela povprečno za 1 odstotno točko in znašajo 35,6% v letu 2012. V zadnjih dveh letih se je to breme povečalo kar v 23 od 34 državah članicah OECD, in sicer zaradi obdavčitve več vrst dohodkov, ki prej niso bili obdavčeni.

V skoraj vseh državah članicah je davčna obremenitev družin z otroci nižja od davčnega bremena samskih oseb brez otrok, razlika med obdavčitvijo teh dveh skupin je posebej velika v Sloveniji, na Češkem, v Luksemburgu, Nemčiji, Madžarski, Irski in Novi Zelandiji.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.