OECD raziskava slovenskega gospodarstva

OECD je 9. aprila 2013 objavila najnovejšo raziskavo o ekonomiji v Sloveniji, v kateri je predstavljen pregled potrebnih ukrepov, ki bi državo dvignili iz recesije in ublažili krizo bančnega sistema, ukvarja pa se tudi z dolgoročnim izboljšanjem javnih financ in zagotovitvijo rasti. Poročilo navaja, da se Slovenija sooča z resno krizo bančnega sistema, povzročeno s čezmernim tveganjem, slabim družbenim upravljanjem bank v lasti države in neučinkovitimi nadzornimi mehanizmi.

Ustanovitev slabe banke je dobrodošla, vendar obstaja tveganje zaradi pomanjkanja transparentnosti in možnosti političnega vpliva. Nadalje raziskava ugotavlja, da je vlada sprejela ambiciozen načrt finančne konsolidacije, vendar finančni položaj še ni zdržen. Proračunski primanjkljaj se je močno povečal v obdobju upadanja gospodarske rasti, obnovitev javnih financ pa je bila otežena kljub gospodarski rasti v letu 2012. Poročilo opozarja, da so ukrepi slovenske vlade preveč usmerjeni na začasne ukrepe, finančna konsolidacija pa bi morala biti usmerjena na trajne ukrepe. Nadalje poročilo ugotavlja, da bi k finančni stabilnosti pripomogla prerazporeditev socialnih transferjev. Povečanje socialnih izdatkov je sicer ustrezno zaradi ublažitve učinkov globoke recesije, vendar je neenakost v dohodkih razmeroma nizka, kar pomeni možnost prestrukturiranja socialnih izdatkov brez poslabšanja kakovosti socialnih storitev. Npr. izdatki za zdravstvo so ustrezni glede na stopnjo gospodarske razvitosti Slovenije, vendar je racionalizacija po mnenju OECD možna v bolnišnični dejavnosti.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.