Integriteta in korupcija

23. in 24. aprila 2013 je potekal forum o integriteti, ki je namenil pozornost izboljšanju integritete v praksi. Udeleženci so razpravljali o vlogi medijev, civilne družbe in pravosodnega sistema za zagotavljanje »čistih« poslov in predstavili projekte spodbujanja integritete v njihovih državah.

25. in 26. aprila pa je potekala tretja letna protikorupcijska konferenca na visoki ravni, ki sta jo organizirala OECD in Rusija kot presedujoča G20.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.