Prometna infrastrukura in trajnosti razvoj

Prometna infrastruktura je steber gospodarskega razvoja, hkrati pa ključni dejavnik klimatskih sprememb. Pričakovati je, da se bodo emisije toplogrednih plinov do leta 2050 podvojile, če ne bo sprememb na tem področju. OECD v dokumentu »Mobilising Private Investment in Sustainable Development« ugotavlja, da so spremembe v smeri nizkoogljičnega in klimatsko sprejemljivih načinov transporta potrebne takoj.

Glede na obseg sredstev, potrebnih za zadovoljitev globalnih potreb prometne infrastrukture in glede na vse bolj omejena javna sredstva, je nujno v investiranje »zelenega transporta« pritegniti tudi zasebni kapital. Ključno vlogo pri vplivanju na naložbe v prometno infrastrukturo igrajo vlade z zagotovitvijo takšnih pogojev, ki bodo spodbujali investicije z različnimi olajšavami. Poročilo OECD je namenjeno razvitim državam in državam v razvoju ter vsebuje različne ukrepe politike in instrumente na nacionalni ali lokalni ravni za povečanje investicij zasebnega kapitala v trajnostno prometno infrastrukturo oziroma jih odvrača od investiranja v cestni promet. Poročilo vsebuje pravila, cenovne instrumente, inovativne oblike financiranja in mehanizme deljenega tveganja. Poudarek poročila je na različnih oblikah transporta za potnike, vključno z železniškim prometom, avtobusnih hitrih tranzitnih sistemih, metrojih, nemotoriziranem prometu in električnih vozilih.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.