Novi podatki OECD kažejo, da nastanek novih podjetij ostaja počasen

Stopnja nastanka novih podjetij ostaja pod ravnijo, ki je bila dosežena pred krizo, še posebej to velja za euro območje, kar kaže na to, da so podjetniki še vedno izpostavljeni težkim pogojem kreditiranja (»Enterpreneurship at a Glance«). Znaki napredka se kažejo v Angliji in Avstraliji, vendar je možno večje število start-up podjetij pripisati reševanju problema brezposelnosti, saj gre večinoma za enoosebna podjetja.

Podatki o stopnji ustanovitve start-up podjetij so posebej nizki za Španijo, medtem ko je Francija sprejela ukrepe za odpravo adiminstrativnih ovir in davčne olajšave za samozaposlene. Tudi stopnja zapiranja podjetij, ki je precej narasla v času krize, ni občutno padla, je pa naravnanost do propada podjetij bolj pozitivna, saj je kriza dvignila zavest o tem, da podjetniki igrajo pomembno vlogo pri izhodu iz krize. Podatki še kažejo, da so mladi bolj optimistični glede možnosti ustanovitve podjetja, čeprav je stopnja podjetništva med mladimi pod 25 let na splošno nizka – približno 4% v državah OECD. Podatki še kažejo, da so samozaposlene ženske v povprečju plačane 35% manj kot moški, kar je v primerjavi z razliko v plačah med zaposelnimi po spolu (15%) velika razlika.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.