E-kup številka 21 - 20. januar 2014

 

E-Kup št. 21

20. januar 2014

 

Investment Ready - Warm Up - četrtek 29. januar 2014, IEDC Bled


Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe vas obvešča, da skupaj s partnerji organizira prvi Investment Ready - Warm Up v Sloveniji, ki bo kot celodnevni dogodek organiziran v četrtek 29. januarja 2014 v prostorih IEDCja na Bledu.

Investment Ready - Warm Up 2014 je vrhunska enodnevna programska delavnica s tujimi predavatelji za družbene (socialne) podjetnike. Letos prvič in ekskluzivno v Sloveniji. Delavnica je zasnovana tako, da udeležencem omogoča interakcijo z mednarodno podjetniško sceno in družbenimi investitorji.

Warm up je priložnost za oceno potenciala družbenega podjetnika in ponuja možnost sodelovanja v celovitem programu Investment Ready Academy na Dunaju, ki bo v letu 2014.

Vse informacije najdete na spletni strani www.sklad05.si/stran/18/irp.

Predlog za izboljšanje sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020

Primož Šporar je v mesecu januarju kot član Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO naslovil na ministrico dr. Anjo Kopač Mrak (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) predlog za sprejetje ukrepov, s katerimi bo Slovenija izboljšala sodelovanje med projektnimi partnerji in organi, pristojnimi za porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v novi finančni perspektivi. 

Predlog je bil podan na podlagi sprejetega sveženja standardov, s katerimi Evropska komisija namerava izboljšati sodelovanje z javnimi organi, sindikati, delodajalci, nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji pri upravljanju projektov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Namen je zagotoviti učinkovito porabo denarja z boljšim načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in ocenjevanjem financiranih projektov.

Tekst predloga je dostopen na spletni strani SKUP.

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe v letu 2014 tudi posameznikom omogoča, da postanejo partnerji pri zbiranju 0,5% dohodnine

Sklad 05 je do konca leta 2013 podpisal 83 pogodb o sodelovanju pri zbiranju finančnih sredstev iz naslova dohodnine, s polovico partnerjev smo tudi že pričeli z zbiranjem namenitev in le teh zbrali preko 2.000, kar – samo na podlagi zbranih izjav v letu 2013 – pomeni v obdobju trajanja sklenjenih pogodb cca. 200.000 EUR sredstev, ki jih bomo s partnerji lahko namenili za splošno koristne namene.

Nameni za katere s partnerji zbiramo sredstva so predstavljeni na našem spletnem portalu www.sklad05.si/nameni/index//. Veseli nas, da imamo partnerje po celotni Sloveniji in na številnih področjih družbenega življenja (zdravstvo, sociala, izobraževanje, turizem, kultura, varstvo okolja itd.).

Z letom 2014 omogočamo, da naši partnerji postanejo tudi posamezniki, ki jim bomo omogočili, da skupaj zbiramo finančna sredstva za različne namene (zaposlitev oz. samo-zaposlitev, nakup zdravstvenih, medicinskih in drugih pripomočkov in naprav za zdravje,  stroški udeležb na usposabljanjih, izobraževanjih in nakupa literature, štipendiranje družinskega člana, ki se šola, stroški urejanja stanovanjskega problema za mlade itd.).

Vse informacije o izvajanju programa najdete na www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe.

 

Premostitveni krediti TISE

Sklad 05 in finančna institucija TISE iz Poljske nadaljujeta s podeljevanjem premostitvenih kreditov za projekte, ki potrebujejo pred-financiranje. V letu 2013 smo podelili 500.000 EUR kreditov, za prve tri mesece leta 2014 imamo na voljo dodatnih 200.000 EUR v Sloveniji ter 150.000 EUR na Hrvaškem.

Vse organizacije, ki imate podpisano pogodbo o zagotovljenem financiranju projekta in potrebujete premostitvena sredstva lahko najdete informacije na www.sklad05.si/stran/2.

 

Za vse informacije smo na voljo na info@brezdobicka.si ter na GSM 041 684 182. Srečno,

Primož Šporar

direktor SKUP

SKUP - skupnost privatnih zavodov.