Dodatna sredstva za izvedbo EXIT programa

DODATNA SREDSTVA ZA IZVEDBO

SKUP je junija 2014 podpisal pogodbo z REC kot upravljalcem Finančnega mehanizma EGP in Norveške, sklada za nevladne organizacije o dodatnih sredstvih za izvajanje programa EXIT in sicer v skupni višini 2.400 EUR.

Sredstva so namenjena:

1. obisk Norveške in partnerja Cultura Bank

2. priprava študije o prenosu bančnih produktov za ranljive skupine iz Norveške v Slovenijo

3. predstavitev primerov dobre prakse slovenskemu bančnemu sektorju in oblikovanje produkta/ov

4. umestitev produktov v izvajanje programa EXIT

SKUP - skupnost privatnih zavodov.