e-Brez dobička št. 25

št. 25, 23. junij 2014

Nov mesec, nove novice iz skupine Brez dobička.

SKLAD 05 - USTANOVA ZA DRUŽBENE NALOŽBE POSODOBIL SPLETNO STRAN

Sklad 05 je posodobil spletno stran. Na njej najdete informacije o financiranju splošno koristnih dejavnosti, družbenega (socialnega) podjetništva in družbenih inovacij.

 

 

S partnerji je bilo dogovorjenih 141 naložb v skupni vrednosti približno 2,7 mio EUR, od tega smo približno 1,1 mio EUR že zagotovili.

Vabljeni k obisku www.sklad05.si

EVROPSKI EKONOMSKO SOCIALNI ODBOR - EESO, 499. PLENARNO ZASEDANJE 5/6. JUNIJ 2014

Med zanimivejšimi mnenji na seji najdete:

* predstavitev evropske državljanske pobude "New Deal 4 Europe"

* NAT/636 Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030

* TEN /547 Cene in stroški energije

* SOC /503 Ukrepi za zaposlovanje mladih

* TEN/546 Konkurenčna in z viri gospodarna mobilnost v mestih

* SOC/500 EURES - Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev in povezovanje trgov dela

Na www.eesc.europa.eu/ najdete vse informacije in povezave.

2014 EESC CIVIL SOCIETY PRIZE

Evropski ekonomsko socialni odbor nagrajuje najboljše družbeno civilne iniciative in projekte. Tema projektov v letu 2014 je Integracija Romov. Vse informacije na www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

CEE IMPACT DAY 2014, 4. julij 2014, Dunaj

Na Dunaju se lahko 4. julija 2014 udeležite CEE Impact Daya, ki je zaključek Investment Ready Programa - IRP. Gre za osrednje srečanje impact vlagateljev, bankirjev in akterjev na področju družbenih vlaganj.

Kot partner pri oranizaciji pomaga tudi Sklad 05, njegov predstavnik Gregor Sakovič bo tudi vodil sekcijo o impact bančništvu. Če bi se želeli dogodka udeležiti nam to prosim sporočite, saj je ob vabilu Sklada 05 zagotovljena udeležba pod ugodnejšimi pogoji.

Vse informacije najdete na www.ceeimpactday.org

EU STANDARDI ZA MERJENJE DRUŽBENEGA UČINKA

Evropska komisija je 20. junija 2014 objavila nov standard, ki bo socialnim podjetjem vseh velikosti omogočil boljše merjenje družbenega učinka in s tem olajšal delo s partnerji ter javnimi in zasebnimi investitorji.  Standard, objavljen v poročilu o merjenju družbenega vpliva, bo pomagal evropskim socialnim podjetjem tudi pri pridobivanju sredstev iz evropskih skladov za socialno podjetništvo (EuSEF) in novega programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).

Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-696_en.htm

Poročilo o merjenju družbenega vpliva: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf

PROGRAM EXIT 

SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Sklad 05 ter Citizens Foundation Iceland  je v mesecu maju opravil strokovni obisk na Islandiji pri partnerski organizaciji ter pripravil metodologijo in dokumentacijo za začetek prvih postopkov. V okviru programa smo se udeležili tudi letnega zasedanja Evropskega združenja etičnih in alternativnih bank - FEBEA.

V program EXIT je že vključenih šest materinskih domom in varnih hiš in v mesecu juniju izvajamo predstavitvene delavnice v štirih materinskih domovih.

Informacije o programu so na voljo na www.skup.si.

APLIKACIJA EXIT - YOUR PRIORITES

V okviru programa EXIT je bila s pomočjo Citizens Foundation of Iceland - CFI vzpostavljena pilotna e-aplikacija, kjer lahko uporabniki socialno varstvenih programov sporočajo svoje težave povezane z izvajanjem programov, družbeni inovatorji predlagajo inovativne rešitve zanje, zainteresirana javnost pa podpre oz. se izrazi glede predlaganih rešitev/inovacij.

Aplikacijo lahko uporabljate vsi, saj je prosto dostopna in brezplačna. Povezavo na aplikacijo najdete tukaj.

ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA 6. DNEVE MEDIACIJ 2014 PODALJŠAN NA 12. SEPTEMBER 2014

Družba za mediacijo s številnimi partnerji v jeseni 2014 (predvidoma četrtek in petek 9./10. oktobra 2014 v Portorožu) organizira 6. dneve mediacij 2014.

Mediatorje in mediatorke letos VABIMO da nam predložite predloge strokovnih prispevkov, s katerimi bi želeli sodelovati in se predstaviti udeleženkam in udeležencem dnevov.

Programski odbor 6. DM razpisuje naslednje vsebinske sklope:

1. Uporabne mediacijske veščine, tehnike in znanja

2. Iz prakse se učimo - predstavitve primerov, dobrih in manj dobrih praks

3. Vsebine povezane z izvajanjem mediacije na sodišču

4. Mediacija v družinskih sporih

5. Šolska in vrstniška mediacija

6. Gospodarska, delovnopravna in mediacija v organizacijah

Predloge strokovnih prispevkov nam pošljite najkasneje do petka 12. septembra 2014 na elektronsko pošto info@mediacija.si.

Predlog v .doc verziji naj vsebuje:  kratko predstavitev vsebine, ki bi jo želeli predstaviti (k naknadni pripravi predstavitve boste povabljeni izbrani avtorji in avtorice), navedbo v kateri sklop (1-6) vsebina spada, kratek opis referenc ter vaše kontaktne podatke.

O izbiri predstavitev in predavateljev bo odločal programski svet 6. DM, izbrani avtorji in avtorice bodo povabljeni k pripravi vsebin. Vsi, ki bodo izbrani za predstavitev bodo imeli zagotovljeno brezplačno udeležbo na 6. DM.

Vse informacije o 6. DM najdete na www.mediacija.si.

MIKROKREDITI Z UČINKOM Z MNOŽIČNO DELJENO GARANCIJO

Če potrebujete za zagon ali širitev svoje družbeno podjetniške dejavnosti mikrokredit do 25.000 EUR in bi ga želeli pridobiti z najmanjšim možnim tveganjem je to prava ponudba za vas.

Vse informacije na: www.sklad05.si/stran/19/mkredit

SKLAD 05 PONUJA PREMOSTITVENE KREDITE TUDI V SODELOVANJU Z BANKO SPARKASSE D.D.

Premostitvene kredite ponujamo v sodelovanju z Banko Sparkasse d.d. S tem širimo ponudbo premostitvenih kreditov, ki jih od leta 2012 sicer ponujamo s partnersko finančno institucijo TISE iz Poljske.

Vse informacije do dostopne na spletni strani www.sklad05.si/stran/21/premossparkasse 

NALOŽBE 0,5% ZA POSAMEZNICE IN POSAMEZNIKE TER ORGANIZACIJE

Sklad 05 je do konca maja 2014 podpisal več kot 110 pogodb o sodelovanju pri zbiranju finančnih sredstev iz naslova dohodnine, z večino partnerjev smo tudi že pričeli z zbiranjem namenitev.

Nameni za katere s partnerji zbiramo sredstva so predstavljeni na www.sklad05.si/nameni/index/

Z letom 2014 omogočamo, da naši partnerji postanejo tudi posamezniki, ki jim bomo omogočili, da skupaj zbiramo finančna sredstva za različne namene (zaposlitev oz. samo-zaposlitev, nakup zdravstvenih, medicinskih in drugih pripomočkov in naprav za zdravje, stroški udeležb na usposabljanjih, izobraževanjih in nakupa literature, štipendiranje družinskega člana, ki se šola, stroški urejanja stanovanjskega problema za mlade itd.).

Vse informacije o izvajanju programa najdete na www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe 

NAKUPI VOZIL IN SPLETNA PRODAJALNA BREZ DOBIČKA

Na spletni strani  SKUPa najdete ponudbo za nakup cenejših osebnih (novih, rabljenih) vozil za družbene podjetnike in nevladne organizacije.

Na www.brezdobicka.si/prodajalna lahko ugodno kupite različne izdelke oz. naročite storitve nevladnih organizacij in družbenih podjetnikov.

Lepo vabljeni k nakupu.

Več o dejavnostih v skupini Brez dobička najdete na spodnjih spletnih straneh.

Vabljeni k sodelovanju,

Primož Šporar
direktor Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Skupina Brez dobička

Britof 469, 4000 Kranj

Tel. + 386 4 23 44 804
Fax + 386 4 23 44 805
GSM: + 386 41 684 182

e-pošta: info@brezdobicka.si

Twitter: @sklad05

Skype:Brezdobicka

Facebook:mediacija

Spletne strani

Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. www.brezdobicka.si

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe www.sklad05.si

SKUP - Skupnost privatnih zavodov www.skup.si

Inštitut Primus www.institut-primus.si

Družba za mediacijo in reševanje sporov www.mediacija.si

Prodajalna Brez dobička www.brezdobicka.si/prodajalna/

SKUP - skupnost privatnih zavodov.