e-Brez dobička št. 32, 28. januar 2016

Spoštovane in spoštovani,

v nadaljevanju najdete novice o dejavnostih skupine Brez dobička, ki jo sestavljajo SKUP - Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si), Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe (www.sklad05.si), Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. (www.brezdobicka.si) ter Družba za mediacijo(www.mediacija.si).

Finančni instrumenti Sklada 05
Sklad 05 napoveduje zmanjšanje obrestnih mer za premostitvene kredite na 2% letno obrestno mero, predvidoma od meseca februarja 2016. Sklad še vedno ponuja tudi možnost kreditiranja z alternativnimi instrumenti zavarovanja (npr. mikrokrediti z množičnim zavarovanjem, več na http://www.sklad05.si/stran/19/mkredit).

Od januarja 2016 ponujamo program SMS Naložbe - možnost SMS donacijskih akcij s pomočjo Sklada 05 (info na http://www.sklad05.si/stran/29/smsnalozbe).

Na spletni strani http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe pa najdete tudi začasno poročilo o zbranih sredstvih iz naslova 0,5% dohodnine za leto 2015.

Projekt Ctrl Alt Enterprise
Gre za mednarodni projekt z imenom CTRL+ALT+ENTERPRISE v okviru programa Erasmus+, katerega glavni cilj je spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja s povečevanjem samoiniciativnosti in podjetnosti oseb pri ustvarjanju novih poslovnih idej. Začela se je izvajati raziskava, v okviru Ekonomske fakultete, tekom katere se bo definiral model ocenjevanja posameznikovih kompetenc v luči podjetništva ter pripravil model ocenjevanja in razvoja poslovnih idej. Projekt bo trajal 36 mesecev (do decembra 2018), prijavitelj je SoForm (Pordenone), med projektnimi partnerji je tudi SKUP in več tujih partnerjev. Izvajanje projekta lahko spremljate na spletni strani http://www.skup.si/vsebina/197/ctrl-alt-enterprise-samozaposlovanje-za-dru%C5%BEbeno-integracijo-ranljivih-skupin.

Projekt Zrno zdravja
Projekt Zrno zdravja v letih 2015/16 izvaja partnerski konzorcij v katerem sodeluje tudi SKUP, so-financira pa ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na portalu zrnozdravja.si lahko najdete kvalitetne vsebine s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Zbrani so številni primeri dobrih praks, zgledi, predavanja in še mnogo več…
Januarja je bil izpeljan »kick-off« sestanek za aktivnosti v letu 2016 v Ljubljani, živahno se nadaljujejo aktivnosti na portalu in širjenju uporabe le tega na področje nevladnih organizacij in socialnih podjetij, kjer smo pridobili prve partnerje, ki jih zanima izvajanje promocije zdravja s pomočjo Zrna zdravja.
Vabljeni na obisk in ogled portala www.zrnozdravja.si.

Program EXIT
V okviru progama EXIT želimo z akcijo Program 2882 zbrati potrebna sredstva za zaposlitev uporabnice ali bivše uporabnice socialno varstvenih storitev materinskih domov in varnih hiš, ki je nezaposlena in je prejemnica denarne socialne pomoči. Več o zbiranju sredstev na http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/263

Projekt PROFIT »Promoting Financial Awareness and Stability«
Dne 18/19.1.2016 je v Bratislavi potekal začetni sestanek programa PROFIT. Sestanka smo se udeležili vsi partnerji projekta, večina aktivnosti pa je bila povezanih s spoznavanjem organizacij in vlog v projektu. V dveh dnevih smo imeli vsi člani priložnost predstaviti dosedanje delo in člane organizacij, oblikovati osnovne gradnike projekta, ter interpretirati nejasnosti v prijavnem dokumentu. Naslednje srečanje bo predvidoma marca, kjer bomo pregledali napredek projekta in rešili morebitne zaplete. Projekt PROFIT se bo izvajal do decembra 2018, v tem času pa bodo potekale aktivnosti identificiranja elementov finančne pismenosti in razvoja izobraževalne platforme. Sklad 05 bo imel posebno vlogo pri zbiranju želja uporabnikov, testiranju platforme, ter predlogu izboljšav.

Grozd NVO Gorenjske
Projekt Grozd NVO Gorenjske, ki ga izvaja SKUP- Skupnost privatnih zavodov v partnerstvu z Zavodom Tri,  izbran na javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015 – 2019.

Evropski ekonomsko socialni odbor - EESO
Primož Šporar je na spletni strani http://www.skup.si/novica/200/sodelovanje-slovenskih-nvo-v-eeso-2015-2020 objavil program svojega dela za mandat 2015-2020.V njem je opredelil nekatera vsebinska področja, ki jih bo skušal spremljati ter aktivno sodelovati pri pripravi EESO politik na vsebinah povezanih z njimi.

13. in 14. januarja 2016 je bila v Sloveniji delegacija EESO na obisku namenjenem seznanitvi s problematiko migracij. Obiskala je Dobrovo, Šentilj, se sestala s številnimi predstavniki ministrstev, NVO ter drugih deležnikov, dobro pa je bila obiskana tudi tiskovna konferenca v času obiska. Delegacija bo februarja 2016 pripravila vsebinsko poročilo, ki bo del migracijskega poročila EESO za 12 držav, kjer so bile opravljene misije.
 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.