e-Brez dobička št. 33, 29. februar 2016

Spoštovane in spoštovani,

v nadaljevanju najdete novice o dejavnostih skupine Brez dobička, ki jo sestavljajo SKUP - Skupnost privatnih zavodov (www.skup.si), Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe (www.sklad05.si), Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o. (www.brezdobicka.si) ter Družba za mediacijo(www.mediacija.si).

Program EXIT

Projekt Zrno zdravja v letih 2015/16 izvaja partnerski konzorcij v katerem sodeluje tudi SKUP, so-financira pa ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na portalu zrnozdravja.si lahko najdete kvalitetne vsebine s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Zbrani so številni primeri dobrih praks, zgledi, predavanja, prenosi strokovnih srečanj in še mnogo več…

V februarju smo bili prisotni na Info dnevu v Kovačnici, novemu coworking centru v Kranju, kjer smo osveščali bodoče in aktualne podjetnike o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu in učinkovitih orodjih za doseganje dobrih praks, na primer uporabo portala zrnozdravja.si. Prav tako se nadaljujejo aktivnosti za implementacijo uporabe portala v nevladnem sektorju in med socialnimi podjetji.

Vabljeni na obisk in ogled portala zrnozdravja.si

Program EXIT

V procesu zaključevana projekta EXIT projektna ekipa opravlja razgovore z uporabnicami socialno varstvenih programov z namenom vključitve v družbeno podjetništvo.

V začetku februarja se je uspešno zaposlila ena od uporabnic programa EXIT, ki je bila v zadnjem letu vključena v prostovoljno delo v Gostilni dela. Za vso podporo in pomoč se zahvaljujemo ekipi Gostilne dela in ji želimo obilo uspeha na novi poklicni poti.

Projekt Ctrl Alt Enterprise

V februarju je projekt obsegal predvsem delo na razvoju vprašalnika za partnerje. Z vprašalnikom želimo izvedeti osnovne pristope in orodja ocenjevanja podjetništva, ter faktorjev, ki vplivajo na razvoj in delovanje uspešnih podjetnikov. Vprašalnik smo razvijali v sodelovanju z italijanskim SoFormom, partnerjem pa bo poslan predvidoma v prihodnjih tednih. Do konca marca bodo že znane delne analize in nadaljnji postopki.

Projekt PROFIT

Partnerji projekta so pričeli z razvojem metodologije, pri čemer so potrebovali pomoč in pregled sedanjih orodij, ki vplivajo na finančno pismenost posameznikov. Pomagali smo jim z odgovori na vprašanja in predlogom članov User Foruma, ki bo marca v Bruslju.

Projekt Grozd

Projekt Grozd nevladnih organizacij gorenjske v letih 2016-2019 v partnerstvu gostita SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.

S projektom regijskega stičišča Grozd NVO želimo okrepiti zmogljivosti NVO v regiji za zagovorništvo, izvajanje javnih storitev, aktivnejšo vlogo v čezsektorskih partnerstvih za reševanje lokalnih izzivov ter k bolj angažirani ter trajnostno usmerjeni civilni družbi.

Več o projektu in aktualnih dogodkih na www.grozd.si
 

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.