Posvet o evropskem stebru socialnih pravic, 27.9.2016, Ljubljana

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), ki so ga zastopali trije člani: Jože SMOLE (skupina delodajalcev), Andrej ZORKO (skupina delojemalcev) in Primož ŠPORAR (skupina raznih dejavnosti), se je vključil v razpravo s predstavniki civilne družbe na temo evropskega stebra socialnih pravic. Srečanje, ki ga je soorganiziralo predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani, je potekalo 27 septembra v Državnem svetu, poleg članov EESO pa so se ga udeležili še: predstavniki ministrstev, direktorji raznih inštitutov, veleposlaniki tujih držav ter predstavniki relevantnih organizacij.

"Razprava o EPSR je danes potekala v prostorih Državnega sveta v Ljubljani. Na samem posvetu je bila izražena podpora ciljem EPSR, pri čemer pa so pričakovanja od tega dokumenta velika. Dokument mora ne samo zagotoviti pravice, ampak poskrbeti tudi za izvajanje socialnih pravic. Vloga organizacij civilne družbe je pri tem ključnega pomena", je rekel Andrej Zorko – izvršni sekretar predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v imenu delegacije EESO.

Nacionalne razprave z organizirano civilno družbo se bodo septembra in oktobra 2016 odvijale po vsej Evropi. Na njih si bo mogoče izmenjati in zbrati stališča glede najbolj perečih socialnih in gospodarskih izzivov na nacionalni in evropski ravni ter glede tega, kako bi lahko evropski steber socialnih pravic pripomogel k njihovemu reševanju.

Za razprave je bil pripravljen nabor ključnih vprašanj. Priporočila iz omenjenih razprav bodo uporabljena pri pripravi mnenja EESO na to temo, ki naj bi bilo sprejeto do januarja 2017. V mnenju bo obravnavana vrsta vprašanj, med drugim o tem, kakšna bo prihodnost dela v kontekstu spreminjajočih se razmer v svetu dela, kot je prehod na digitalno gospodarstvo v EU, kako se lahko trg dela bolje odziva na potrebe podjetij, delavcev in iskalcev zaposlitve, kako naj se zagotovijo trajnostno, učinkovito in kakovostno socialno varstvo in socialne storitve ter kako spodbujati in ohraniti povezane družbe v Evropi.

Jože Smole - Generalni sekretar ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije

Primož Šporar - Predsednik uprave Sklada 05, Fundacija za socialno naložbe

Andrej Zorko - Izvršni sekretar predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Za več informacij ali intervjuje s člani EESO je na voljo:

Caroline Alibert-Deprez

Služba za medije EESO

E-naslov: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 87 9406 / +32 475 75 32 02

SKUP - skupnost privatnih zavodov.