SKUP partner v projektu Empublic

30. novembra 2016 se je s prvim mednarodnim sestankom v kraju Pordenone v Italiji začel projekt Erasmus Plus »Empublic- povečanje samozaposlovanja in podjetništva prikrajšanih ljudi z boljšim razmerjem med javnim in zasebnim sektorjem, katerega namen je povečati možnosti za izobraževanje, samozaposlovanje in delovno vključenost, ki bi zagotavljala zaposlitev za prikrajšane posameznike v okviru javnih razpisov za sklepanje pogodb s podizvajalci storitev/blaga v javni upravi.

Projekt vodi SOFORM iz Italije in združuje 10 partnerjev- javni organi, izobraževalne institucije, socialne- raziskovalne organizacije, in združenja za lokalni razvoj iz Italije, Slovenije in Španije.  Projekt bo trajal tri leta in bo ustvaril številne priložnosti za razpravo, izvajanje in testiranje skupnih modelov za valorizacijo javnih dobrin in storitev, z namenom, da bi se ustvaril tudi prostor za usposabljanje, posredovanje delovnih mest in samozaposlovanje.

Izziv je izjemno zahteven, vendar nujno potreben za gradnjo integriranih odgovorov, ki pomagajo olajšati pot do zaposlitve vedno obsežnejših ranljivih skupin in za izboljšanje uporabe ter kakovosti skupnosti /javnih prostorov in storitev.

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.