2. srečanje projekta CTRL - Pordenone, 25.6.2016

26.5.2016 smo se v Pordenonu zbrali na drugem mednarodnem sestanku projekta Ctrl+Alt+Enterprise. Vsi partnerji smo predstavili dosedanje rezultate, ki smo jih uspeli pridobiti s pomočjo vprašalnikov, le ti pa nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju metodologije. Ključni kompetenci za samozaposlovanje kandidatov iz ranljivih skupin sta po mnenju večine izprašanih motivacija in tehnične sposobnosti.

Dogovorili smo se o nadaljnjem delu, predstavili gradivo s katerim bomo delali v prihodnosti, SKUP pa je predstavil dosedanje delo na razvoju metodologije.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.