3. srečanje CTRL - Ljubljana, 13/14.10.2016

Tokratni mednarodni sestanek za potrebe projekta Ctrl+Alt+Enterprise se je zgodil v Ljubljani, 13. in 14. oktobra 2016. Na sestanku smo predstavili vse pridobljene rezultate vprašalnikov in partnerjem že predstavili osnutke metodologije. Skupno smo uspeli pridobiti 56 vprašalnikov organizacij, ki se ukvarjajo z zaposlitvijo kandidatov iz ranljivih skupin ali pa jim pomagajo na poti do njihove samozaposlitve. Spraševali smo jih po kompetencah, znanjih in ostalih osebnostnih lastnostih, ki se jim zdijo ključne za začetek samozaposlitve. Metodologijo smo potem razvijali skupaj s pridobljenimi rezultati ter obstoječimi praksami in teorijami. Partnerji so dodali svoje mnenje, znanje in izkušnje, da bo lahko do naslednjega srečanja, ki bo novembra zopet v Ljubljani, metodologija že dokončno razvita.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.