4. srečanje CTRL, Ljubljana, 2/3. marec 2017

Četrto mednarodno srečanje evropskega projekta Ctrl+Alt+Enterprise- Samozaposlovanje za družbeno integracijo ranljivih ljudi je potekalo v Ljubljani, 2. in 3. marca 2017 v organizaciji vodilnega partnerja Azienda per l'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 Friuli Occidentale in SKUP-a. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh partnerjev (štirje iz Italije, po eden pa iz Portugalske, Grčije in Slovenije). Program se izvaja od septembra 2015 v okviru programa Erasmus + «KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks - strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje" in želi prispevati h krepitvi podjetniškega izobraževanja in rasti samo- zaposlitev za izboljšanje socialnega in delovnega vključevanja ranljivih oseb.

Po kratki predstavitvi razvoja dejavnosti projekta, smo podrobno razpravljali o naslednjih temah: usklajevanje in upravljanje, časovni razpored za izvajanje, spremljanje in vrednotenje projekta in o pripravi prvega vmesnega poročila projekta. Poleg tega, je bil poudarek na ukrepih za razširjanje in ozaveščanje pri širjenju ciljev projekta.

V okviru projekta bomo pri SKUP-u kmalu prešli na poziv potencialnih kandidatov k projektu. Kandidatom bomo ponudili celovito podporo, ki vključuje informacije in strokovno podporo pri vseh vprašanjih povezanih s podjetništvom (pravno-formalne oblike, davki, računovodstvo, tržne raziskave, trženje, iskanje financiranja, mentorstvo, sestavljanje poslovnih načrtov).