Izobraževanje pri projektu Ctrl+Alt+Enterprise

V Ljubljani je od 3.-7.aprila 2017 potekalo pet-dnevno izobraževanje v okviru projekta Ctrl+Alt+Enterprise- Samozaposlovanje za družbeno integracijo ranljivih ljudi. Izobraževanje je bilo namenjeno mentorjem in ocenjevalcem kadidatov, potekale so zadnje seznanitve s programi, s katerimi bodo mentorji kandidate vodili na poti do potencialne samozaposlitve. 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.