2. srečanje projekta Empublic

Dne 25.5. in 26.5. se je v italijanskem mestu Trento zgodilo drugo srečanje za potrebe projekta Erasmus Plus »Empublic- povečanje samozaposlovanja in podjetništva prikrajšanih ljudi z boljšim razmerjem med javnim in zasebnim sektorjem, katerega namen je povečati možnosti za izobraževanje, samozaposlovanje in delovno vključenost, ki bi zagotavljala zaposlitev za prikrajšane posameznike v okviru javnih razpisov za sklepanje pogodb s podizvajalci storitev/blaga v javni upravi.

Na sestanku je vsaka od držav predstavila svojo zakonodajo vezano na ranljive skupine in določila morebitne potencialne deležnike. Govorili smo tudi o diseminaciji, dosedanjem in nadaljnjem delu, ter o razvoju vprašalnika in metodologije, ki ju bomo uporabljali v teku projekta.  

 

 

 

 

 

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.