Izvajanje projekta Empublic v drugi polovici leta 2017

Projekt Empublic - Krepitev zaposlovanja in samozaposlovanja prikrajšanih ljudi skoz boljši odnos med javnim in zasebnim sektorjem

V drugi polovici leta 2017 smo bili pri projektu Empublic zelo aktivni.

Udeležili smo se mednarodnega srečanja vseh partnerjev, ki sodelujejo na projektu, ki je bilo organizirano v Italiji. V nadaljevanju smo se povezali z različnimi organizacijami, ki predstavnikom ranljivih skupin z različnimi aktivnostmi in načini po pomoči, pomagajo pri (ponovnem) vstopu na trg dela, torej pri njihovem zaposlovanju (načini pomoči:

priprave življenjepisov, priprave na razgovore, organiziranje delavnic itd.), in tudi samozaposlovanju. Z odgovori na pripravljen mednarodni vprašalnik, smo z njihovo pomočjo prišli do pomembnih zaključkov, ki jih bomo v nadaljevanju projekta vključili v svoje delo - aktivnosti ter kasneje pripravo in širitev smernic za pripravo, dodeljevanje in upravljanje javnih prostorov in storitev z ustreznimi službami v različnih javnih organih in tako pripomogli k izboljšanju stanja na področju zaposlovanja ter samozaposlovanja predstavnikov ranljivih skupin.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.